Stok Envanter Yönetim (EYS) Sistemimizde Yer Alan Temel Fonksiyonlar


  • Sabit varlık envanterinin ve sarf stoklarının satın alma sistemi ile (teslim alma ve fatura üzerinden) entegre olarak oluşturulması
  • Sabit varlık amortismanlarının hesaplanarak muhasebeye her ay aktarımı
  • Gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesi
  • Elden çıkartılacak varlıkların muhasebe işlemleri
  • Sabit varlıkların hibe, satış, kayıp gibi muhasebelerinin otomatik oluşturulması
    Stok malzeme çıkışlarının ilgili birime maliyetlerinin yansıtılması
  • Stok malzemelerinin ortalama değerlerinin hesaplanması ve sigortaya esas bedelin depo bazında hesaplanması

gibi, bir banka sabit varlık ve sarf stoklarının yönetimi için gereken tüm altyapıyı içermektedir.
Uygulama stok taleplerinin onaylı olarak depolara yönlendirilmesi, sabit varlıkların depo çıkışları, birimler arası aktarımı gibi işleyişle ilgili fonksiyonlar ve raporlamalar da uygulama içinden yapılabilmektedir.

Amortisman Sistemi

Amortisman.

Garanti/Sigorta Sistemi

Garanti/Sigorta.

Teknik Servis ve Bakım Takip Sistemi

Teknik Servis ve Bakım Takip.

Hurda/Satış/Kayıp Sistemi

Hurda/Satış/Kayıp.