Teftiş Noktası Tanımlama

Teftişlerde kullanılacak teftiş noktalarını tanımlayan. müfettişe kontrolün nasıl ve ne amaçla yapılması gerektiğini gösteren formdur.

Teftiş Grubu Tanımı

Teftiş noktalarının belli bir amaç için gruplamasının yapıldığı tanınmlama ekranlarıdır.

Teftiş Tanımı

Tanımlanan grupların belli bir teftiş amacı ile biraraya getirilmesi ile oluşturulan formdur.

Teftiş Noktası

Müfettişin Teftiş sonuçlarını topladığı formdur.

Teftiş Formu

Tüm teftiş bilgilerinin birlikte toplandığı ana formdur.

Teftiş Öneri Formu

Teftiş sırasında karşılaşılan açıkların bildirilmesi ve takibi için kullanılan formdur.